O mnie

Z wykształcenia jestem psychoterapeutą i pedagogiem. Pracuję w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Dowiedz się więcej
o mnie

Z wykształcenia jestem psychoterapeutą i pedagogiem. Pracuję w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
W 2015 roku ukończyłam pięcioletnie całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Terapii Rodzin oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Systematycznie uczestniczę w superwizji grupowej oraz superwizji indywidualnej. W swojej pracy głównie korzystam z rozumienia psychodynamicznego jednak zdarza mi się łączyć elementy związane z podejściem systemowym, szczególnie w pracy z rodzinami i parami, a także elementy technik poznawczo - behawioralnych, czy genogramowych.
W swojej pracy kieruję się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty.

MAGDALENA ZAWADZKA-FORYŚ

Psychoterapeuta i pedagog