Psychoterapia Indywidualna

  Psychoterapia Indywidualna

  skierowana jest do osób, które przeżywają:

 • stany lękowe
 • stany depresyjne
 • lęk w sytuacjach społecznych
 • zaburzenia związane ze stresem
 • trudności w zakresie koncentracji uwagi
 • zaburzenia psychiczne występujące pod postacią somatyczną (objawy żołądkowo-jelitowe, sercowo-naczyniowe, moczowo-płciowe, skórne i bólowe - po wykluczeniu przez lekarza przyczyny medycznej)
 • zaburzenia związane z odżywaniem się
 • problemy związane z zaburzeniami rytmu snu i czuwania, bezsennością, koszmarami nocnymi, lękami
 • brak lub utratę potrzeb seksualnych
 • nadmierną wrażliwość na krytykę i odrzucenie, podejrzliwość,
 • postawa nieodpowiedzialności, lekceważenie norm społecznych, niezdolność do przeżywania poczucia winy, skłonność do obwiniania innych, częste konflikty z otoczeniem, impulsywność, niezdolność do utrzymywania trwałych związków z innymi
 • skłonność do wybuchania gniewem lub przemocą, niezdolność do panowania nad swoimi zachowaniami
 • skłonność do angażowania się niestabilne związki, zachowania autodestrukcyjne, stałe uczucie pustki wewnętrznej
 • dramatyzowanie siebie, łatwe uleganie wpływowi innych osób, chwiejna uczuciowość, stałe poszukiwanie sytuacji w których jest się w centrum uwagi, uwodzicielskie zachowanie, zachowania manipulacyjne
 • perfekcjonizm utrudniający wykonywanie zadań, sztywność i upór, nadmierna sumienność i skrupulatność, nadmierna koncentracja na produktywności wykluczająca przyjemność i związki międzyludzkie
 • uporczywe uczucie napięcia i niepokoju, przekonanie o społecznym nieprzystosowaniu, nadwrażliwość na odrzucenie, wchodzenie tylko w związki, które zapewniają akceptację, unikanie kontaktów społecznych lub zawodowych
 • ograniczona zdolność do samodzielnego podejmowania codziennych decyzji, poczucie bezradności w sytuacji osamotnienia
 • poczucie izolacji społecznej
 • także innych trudności utrudniających ogólne funkcjonowanie w codziennym życiu