Psychoterapia Rodzin i Par

Zapraszam do zapoznania się z cenami Moich usług

  Psychoterapia rodzin i par


  Skierowana jest do rodzin lub par które:
 • mają trudności w komunikacji wewnątrz systemu rodzinnego
 • są na etapie kryzysu dotyczącego cyklu życia rodzinnego (np: pojawienie się dziecka, rozpoczęcie przez dziecko szkoły, wejście w wiek adolescencji, opuszczenia przez dzieci domu rodzinnego)
 • doświadczają zaburzenia cyklu życia rodzinnego w przypadku rozwodu czy separacji
 • odnajdują trudności w odnalezieniu się w rolach społecznych (np. matki, ojca, partnera seksualnego, partnerki seksualnej)
 • przeżywają kryzys w związku z innych przyczyn

 • Dla kogo nie zaleca się terapii rodzin lub par
 • gdy partnerzy chcą rozmawiać tylko o swoich indywidualnych problemach
 • gdy występuje problem przemocy fizycznej
 • gdy jeden z partnerów jest uzależniony (można rozpocząć terapię po zakończeniu leczenia odwykowego)
 • kiedy jeden z partnerów nie jest zainteresowany zmianą interakcji w systemie